bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Koszenie terenów gminnych zielonych w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Malowanie znaków poziomych nawierzchni drogowych na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Malowanie znaków poziomych nawierzchni drogowych na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Zamiatanie mechaniczne i ręczna jezdni w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadania "Zamiatanie mechaniczne i ręczna jezdni"

Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2022r., gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia i wyboru oferty dla zadania pn. Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2022r."

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko"

zaproszenie do hali targowej "Mój Rynek"

protokół z otwarcia propozycji cenowj na zadanie Remont pokrycia dachu ul. Kolejowa 41

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia propozycji cenowej na zadanie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni" 2021r

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Usługi transportowe"

II Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o sprzedaż drewna

Ogłoszenie o sprzedaż drewna

Ogłoszenie o sprzedaż drewna

Ogłoszenie o sprzedaż drewna

Zaproszenie do udziału w I przetargu nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego ul. Armii Krajowej 34 w Miastku

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Wycinka 48 drzew rosnących w działkach komunalnych na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej dla zadania pn. "Wycinka 48 drzew rosnących w działkach komunalnych na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Wycinka 76 drzew rosnących w pasie drogi gminnej na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Wykaz lokalu użytkowego

Zaproszenie do składania oferty wycinki 76 drzew rosnących w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Miastko

Akademia kompetencji cyfrowych

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. Malowanie nawierzchni drogowych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Malowanie znaków poziomych nawierzchni drogowych oraz oznakowania pionowego terenie Gminy Miastko

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko

Unieważnienie postępowania

Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania ofert cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Pielęgnacja skwerów, parku oraz rond w Miastku"

Rozstrzygnięcie propozycji cenowej na zadanie "Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni"

Rozstrzygnięcie propozycji cenowej na zadanie "Koszenie terenów gminnych zielonych w Miastku"

Wykaz lokalu użytkowych.

Wykaz lokalu użytkowych

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowki, woj. pomorskie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Koszenie terenów gminnych zielonych w Miastku"

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi transportowo - sprzętowej na terenie Gminy Miastko

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. "Usługi transportowe"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Wycinka 24 drzew rosnących na terenie cmentarza komunalnego dz. nr. 118/6 obr. ew. 83/5 Miastko"

Zaproszenie do składanie ofert - Wycinka 24 drzew na cmentarzu komunalnym w Miastku

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Remont istniejącego chodnika w dz. nr 81/2, 418 obr. ew. Słosinko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej - remont chodnika w Słosinku

Protokół z otwarcia propozycji cenowej na zadanie "Remont pokrycia dachu ul. Armii Krajowej 17 w Miastku"

Protokół z otwarcia propozycji cenowej na zadanie "Remont pokrycia i ocieplenie styropodachu ul. Kolejowa 1 w Maistku"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Malowanie nawierzchni drogowych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 17 w Miastku"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Remont i ocieplenie styropodachu budynku ul. Kolejowa 1 w Miastku"

Protokół z otwarcia propozycji cenowej na zadanie "Pielęgnacja skwerów, parku oraz rond w Miastku"

Protokół z ortwarcia propozycji cenowej na zadanie "Zamiatanie mechaniczne i ręczne ulic w Miastku"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Oznakowanie poziome"

Protokół z otwarcia propozycji cenowej na zadanie "Koszenie terenów gminnych zielonych na terenie miasta"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Pielęgnacja skwerów, parku oraz rond w Maistku"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Zamiatanie mechaniczne oraz ręczne jezdni"

Zaproszenie do składania oferty cenowej na zadanie "Koszenie terenów gminnych zielonych w Miastku"

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Ogłoszenie I przetargu ustnego Wielkopolska 6

Zaproszenie do składania oferty "Usługi transporotowo-sprzętowe"

Informacja o opłacie za miejsca grzebalne

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykaz nieruchomości przy ulicy Wielkopolskiej 6 w Miastku przeznaczonej do dzierżawy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Usługa wycinki drzew w Gminie Miastko

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Remont dachu i stropu poddasza budynku przy ul. Gen. Wybickiego 15 w Miastku"

Unieważnienie ogłoszenia

Informacja o miejscach na cmentarzu

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni"

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Usługi transportowe"

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: "Przebudowa budynku kaplicy cmentarnej w Miastku"

I przetarg ustny na dzierżawę lokalu użytkowego Dretyń 91

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania oferty cenowej dla zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Zamiatanie mechaniczne i ręczne jezdni"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej pn. "Malowanie nawierzchni drogowych na terenie Gminy Miastko"

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"Opublikował: Estera Stanaszek
Publikacja dnia: 01.06.2022
Podpisał: Jerzy Dolny
Dokument z dnia: 01.06.2022
Dokument oglądany razy: 1 485