bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na "Zakup samochodu z wywrotką dla Zarzadu Mienia Komunalnego w Miastku" 

Protokół z otwarcia ofert cenowej pn. "Budowa kolumbarium - I etap na cmentarzu komunalnym w Łodzierzy, dz. nr 6/1, obr. Węgorzynko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Budowa kolumbarium - I etap na cmentarzu komunalnym w Łodzierzy, dz. nr 6/1, obr. Węgorzynko, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach miasta Miastko, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Malowanie znaków poziomych w nawierzchni drogowej na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. "Malowanie znaków poziomych w nawierzchni drogowej na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Informacja z otwarcia ofert zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2021r. pow. bytowski, woj. pomorskie"

Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Świadczenie usług transportowo-sprzętowych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"

Zaproszenie do składania oferty cenowej "Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko"

Zaproszenie do składania ofert - Świadczenie usługi transportowo - sprzętowej na terenie Gminy MiastkoOpublikował: Estera Stanaszek
Publikacja dnia: 10.11.2022
Podpisał: Roman Chamier Cieminski
Dokument z dnia: 10.11.2022
Dokument oglądany razy: 687